Aktuality


Beseda s Gergelyom Takácsom

Dňa 17.10.2014 sme sa zúčastnili besedy s rodákom z Dunajskej Stredy, Gergelyom Takácsom, mladým asistentom STU. Rozprávanie o začiatkoch štúdia na základnej, neskôr na strednej škole v DS bolo v budove Perfect. Školské roky nabrali nový rozmer, keď bolo bývalému maturantovi dunajskostredského gymnázia umožnené študovať v zahraničí a zdokonaliť sa v angličtine. Bola tu vyzdvihnutá táto možnosť a zároveň aj húževnatosť a zanietenosť mladého talentovaného žiaka, budúceho nadaného vedca, v súčasnosti uznávaného a oceneného aj v zahraničí. Naši žiaci sa mohli dozvedieť aj o terajších záujmoch a o každodennej práci vedca a pedagóga.


Európsky deň jazykov- Európai nyelvek napja

 

Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo.

Dňa 07. Októbra 2014 sa konal na našej škole Európsky deň jazykov

formou školskej súťaže.

Pred týždňom si každá zapojená trieda vylosovala jednu krajinu Európy a dostali nasledovné úlohy:

1. Pripraviť si tematickú nástenku

2. Vyzdobiť tematicky triedu

3. Pripraviť si krátku prezentáciu krajiny

4. Na vchodové dvere triedy umiestniť vlajku krajiny, a v jazyku danej krajiny, napísať privítanie

Tieto štyri úlohy boli porotou hodnotené dnes. Celý týždeň na škole sa niesol v duchu práve sviatku Európskych jazykov.

Triedy si vylosovali nasledovné krajiny: Dánsko, Bulharsko, Čierna Hora, Maďarsko, Taliansko,

Gruzínsko, Monako, Poľsko, Švédsko, Španielsko, Bosnia Hercegovina, Físnko, Turecko.

Pedagógovia aj spolu za účasti pani zástupkýň dnes následne ohodnotili triedy podľa horeuvedných bodov, pričom brali do úvahy rôzne faktory: tematická výzdoba, vlajka, celková príprava.

Následne v Aule školy, na výzdobe ktorej sa poctivo zúčastnili naše žiačky I. a II. Z, jednotlivé triedy pred ostatnými žiakmi slovenských a maďarských tried odprezentovali svoje prezentácie krajín. Prvá bola odprezentovná Prezentácia o Európe so všeobecnými informáciami.

Hodnotila sa samostatná prezentácia ako aj výklad. Z prezentácií sa žiaci dozvedeli všeobecné informácie o danej krajine, geografické, politické informácie. Zvyky danej krajiny, gastronómiu a rôzne pikošky ako aj napríklad Sex v Turecku...

Program sme ukončili Hymnou Európy a grafickým vyhodnotením štatistických údajov, ktoré sú súčasťou tejto správy. Spolu sme spracovali 98 štatistických formulárov, ktoré obsahovali rôzne otázky, týkajúce sa cudzích jazykov. Spracovanie informácií si môžete pozrieť v závere.

Súťaž sa vyhodnotila nasledovne:

1. Miesto získala trieda II.B s krajinou Maďarsko, ocenený boli diplomom a tortou, ktorú pripravili pre nich žiaci našej školy

2. Miesto získali dve triedy, III. B s krajinou Gruzínsko a trieda II. NŠA/ II.NŠB s krajinou Turecko

tretie miesto sa už nehodnotilo.

Triedy, ktoré získali 2. Miesto získali diplom.

Triedy, ktoré získali ocenenie ako aj najaktívnejšie triedy dostali od našej školy vstupenky do divadla a samozrejme pozitívne hodnotenie na hodine cudzieho jazyka a pochvalu triednym učiteľom.

Deň európskych jazykov ako akciu hodnotíme veľmi pozitívne, triedy, ktoré boli do súťaže zapojené, skutočne odviedli skvelú prácu. Pre všetkých študentov to bol deň plný nových informácií a mohli si napríklad pochutnať aj na špecialitách Maďarskej kuchyne.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým našim skvelým študentom, ako aj vedeniu školy, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za spoluprácu.

Pevne veríme, že akcia bola motivačného charaktertu a v budúcnosti sa takéto akcie budú len v pozitívnom smere rozvíjať a motivovať všetkých nás.

Fotky môžete pozrieť kliknutím sem


Svetový deň cestovného ruchu aj na strednej škole

25. septembra 2014 sa pedagógovia a študenti z SSOŠ Trhoviska rozhodli venovať väčšiu pozornosť svetovému dňu cestovného ruchu. Naskytla sa skvelá príležitosť ukázať Žitný ostrov v inom svetle a spomenúť si na to, čo bolo v minulosti. Študenti z II.B, III.B a V.A- Veronika Dúdorová, Viktória Dúdorová, Viktória Tóthová, Maroš Sztancsek a Radovan Fišer, spolu so svojimi pedagógmi a inými zamestnancami školy, spracovali túto úlohu veľmi netradične. Na pár hodín premenili jedáleň školy na tradičnú žitnoostrovskú kuchyňu zvonka aj zvnútra. Už pri vstupe do jedálne nás prekvapil pohľad na drevený stolík s jednoduchým látkovým obrusom, dvoma taniermi, dvoma krčahmi, plátenným prestieraním zrolovaným na tanieri a olejovou lampou v strede všetkého. Stôl ohraničovali dve ozdobne vyrezávané stoličky, pri ktorých boli najpoužívanejšie nádoby a prístroje tradičnej žitnoostrovskej domácnosti poukladané v skrinke, tie väčšie boli rozložené po celej miestnosti. Bolo tu napríklad sitko, mlynček, žehlička, medené hrnce, drevené nádoby, kožušiny, poľovnícke ozdoby. Na protiľahlej strane miestnosti bol pravý opak, moderné spracovanie súčasného stolovania so sklenenými pohármi na rôzne nápoje, taniermi, príbormi a luxusným svietnikom v strede stola.

Pri vchode nás privítali študenti preoblečení v tradičnom oblečení a usadili nás na sedadlá. Zástupkyňa riaditeľky, pani Edit Csölle, zahájila celú udalosť slávnostným príhovorom. Potom sme si vypočuli prezentáciu o rozvoji cestovného ruchu. Študenti nám charakterizovali kategórie cestovného ruchu, spomenuli organizácie a služby cestovného ruchu so zameraním sa na Žitný ostrov. Naše vnímanie a chápanie podporili obrázkami, mapami.

Po prezentácii nás pozvali na ochutnávku vtedajších žitnoostrovských pochúťok, ktoré s veľkou starostlivosťou pripravili kuchári 2. ročníka. Medzi pochutinami nechýbali smotanovo-slaninové osúchy, lángoše, pečený srnčí chrbát s hríbovou omáčkou a kroketami, pečená ryba so zemiakovo-zeleninovou oblohou, klobáska, domáci chlieb. Na stole bolo tiež drobné pečivo a voňavé štrúdle- makové, jablkové, višňové, tvarohové. Študenti zdvorilo obslúžili pedagógov, iných študentov a každého, kto neodolal lahodným vôňam sálajúcim z jedálne.

Počas menšej hostiny sa o každého postarali naši školskí správcovia, pán Kevický a pán Vontszemű, ktorí nám na husliach zahrali ľubozvučné melódie známe na každej dobrej zábave.

Toto všetko zvládli v dvoch kolách, keďže študentov v škole je veľa a každému chceli dať príležitosť spoznať chuť Žitného ostrova.

Táto akcia mala aj čerešničku na torte. Dvaja študenti roznášali po škole čerstvé a chrumkavé lángoše a lákali tak ďalších a ďalších ľudí na „chutné miesto činu“.

Fotky môžete pozrieť kliknutím sem


 


Denné aj diaľkové štúdium

 


Diaľkové štúdium

 


Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakkozépiskola, Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda oznamuje, že s účinnosťou od 1.7.2014 vyradila zriaďovateľka školy RNDr. Jolana Ozoráková elokované pracovisko Búč č. 1 ako súčasť SSOŠ zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Súvisiace linky:

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/move-zamky-sos/11689-clanok.html


Reakcia ministerstva školstva na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní s názvom Slepačia škola


Vážení rodičia a priatelia školy ! 

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2-3% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2-3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii a takou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2-3% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2-3%!

Finančné prostriedky budú použité na:

Ak sa rozhodnete darovať nám 2-3% zo svojich daní z príjmu, tlačivá si môžete stiahnuť tu:

 

 Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc !