Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční o 9:00 hod. 2. septembra 2014 v budove školy v Dunajskej strede


A 2014/2015 ünnepélyes tanévnyitó 2014. szeptember 2-án 9:00 órai kezdettel tartunk a Magán Szakközépiskola épületében

Denné aj diaľkové štúdium

 


Diaľkové štúdium

 


Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakkozépiskola, Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda oznamuje, že s účinnosťou od 1.7.2014 vyradila zriaďovateľka školy RNDr. Jolana Ozoráková elokované pracovisko Búč č. 1 ako súčasť SSOŠ zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Súvisiace linky:

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/move-zamky-sos/11689-clanok.html


Hľadáme darcov krvi, pre nášho vážne chorého žiaka II.A triedy, Dávida Nagya, ktorý leží v nemocnici v Nových Zámkoch. Prosíme Vás o pomoc!

Informácie ohľadne darcovstva na tel.č.: 031 552 4545, 0903 52 45 45.

Ďakovný list


Reakcia ministerstva školstva na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní s názvom Slepačia škola


Vážení rodičia a priatelia školy ! 

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2-3% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2-3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii a takou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2-3% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2-3%!

Finančné prostriedky budú použité na:

Ak sa rozhodnete darovať nám 2-3% zo svojich daní z príjmu, tlačivá si môžete stiahnuť tu:

 

 Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc !